Accidente rutiere cu vinovat asigurat

Anul Limitele maxime de despăgubire stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor * (Euro)
  pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial ** produse în unul şi acelaşi accident,
indiferent de numărul persoanelor prejudiciate
2007 100.000 500.000
2008 150.000 750.000
2009 300.000 1.500.000
2010 500.000 2.500.000
2011 750.000 3.500.000
2012 1.000.000 5.000.000