Vinovatul este asigurat la o societate din străinătate

În cazul în care sunteţi victima unui accident, iar autovehiculul vinovat este înmatriculat într-unul din statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare sau care acţionează în conformitate cu acesta, poliţa care va acoperi daunele dumneavoastră este poliţa de răspundere civilă auto (R.C.A.) emisă în ţara de origine, pentru autovehiculul respectiv.

Statele semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare sau care acţionează în conformitate cu acesta sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Spania (şi Insulele Canare), Estonia, Franţa (inclusiv Monaco), Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia (inclusiv Vatican şi Republica San Marino), Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, plus Elveţia, Andorra şi Croaţia.

În cazul în care autovehiculul vinovat este înmatriculat într-un stat ce face parte din sistemul Carte Verde, dar nu este membru al Acordului Multilateral de Garantare (Albania, Bosnia şi Herzegovina, Belarus, Israel, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucraina şi Rusia), poliţa care va acoperi daunele dumneavoastră este poliţa Carte Verde.

Astfel, despăgubirile se acordă în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, fiind luat în considerare cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia românească şi cel prevăzut în contractul de asigurare”.

01 August 2007 constituie momentul intrării în vigoare pentru România a „Acordului Multilateral între birourile naţionale ale asigurătorilor din Statele Membre ale Spaţiului Economic European şi a altor state asociate ” denumit pe scurt „Acordul Multilateral”.

În primul rând va trebui să se obţină un document în care să se consemneze circumstanţele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări şi despre şoferi. Aceasta este o regulă generală, indiferent de ţara de înmatriculare a autovehiculelor implicate. Acest document poate fi un Proces-verbal încheiat de organele de poliţie sau o Constatare Amiabilă de accident încheiată de cei doi şoferi implicaţi.

În al doilea rând, trebuie să se obţină o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Dacă copia respectivă este certificată pentru conformitate cu originalul de către organul de poliţie, este cu atât mai bine. Este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spaţiului Economic European, şoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde. Într-o astfel de situaţie, trebuie avut grijă ca numărul de înmatriculare, precum şi marca şi tipul autovehiculului să fie indicate corect în Constatarea amiabilă de accident sau în Procesul verbal încheiat de organul de poliţie.